وروداعضا ورود اعضاء |
۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
موسسه جهاد نصر موسسه جهاد نصر
طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمال غرب 1399/09/21
طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمال غرب
سيماي طرح شبكه هاي فرعي رودخانه هاي غرب و شمال غرب كشور
- با موافقت مقام معظم رهبري، پيشنهاد و پيگيري ويژه رياست محترم جمهوري، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و مصوبه مرداد ماه 1393 هيات محترم دولت يازدهم، طرح شبكه هاي فرعي آبياري متناظر با شبكه هاي اصلي رودخانه هاي غرب وشمال غرب كشوربه وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شد.
- از كل 8 ميليارد دلار اعتباردر نظر گرفته شده از محل منابع صندوق توسعه ملي براي وزارتين جهاد كشاورزي و نيرو، اعتباري معادل 50 هزار ميليارد ريال توسط سازمان برنامه بودجه كشوربه وزارت جهاد كشاورزي تخصيص داده شد.
- سطح مصوب در اين طرح بر اساس آخرين ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، حدود 227 هزار هكتار مي باشد.
- كه با توجه به واريز اولين بخش اعتبار در اسفند ماه 93 و بازنگري مطالعات و تغيير روش آبياري از ثقلي به سامانه هاي نوين، عمليات اجرايي طرح از ابتداي سال 94 آغاز شده است.
- بر اساس آخرين توافقات با سازمان برنامه‌ وبودجه و وزارت نيرو، اين طرح در 3 حوزه به شرح زير برنام ه­ريزي و در حال اجرا است:
  * حوزه غرب كشورمحدوده جغرافيايي استان هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان و بخشي از استان آذربايجان غربي با وسعت 112،244 هكتار
  * حوزه ارس محدوده جغرافيايي استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل با وسعت 110،885 هكتار
  * حوزه اترك محدوده جغرافيايي استان هاي گلستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي با وسعت 4،201 هكتار
  * گستره جغرافيايي طرح: 10 استان مرزي، عمدتا غرب و شمال غرب
  * تعداد پروژه ها:حدود 150 پروژه
  * برآورد بودجه مورد نياز: 65 هزار ميليارد ريال (بودجه اوليه حدود 50 هزار ميليارد ريال بوده است)
  * درصد پيشرفت عمليات اجرايي طرح: 95%
  * تعداد نيروي انساني در اوج كار: حدود 10 هزار نفر
  * تعداد ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين در اوج كار: حدود 3 هزار دستگاه
روند تصويب و ابلاغ پروژه ها:
- سطح اوليه موافقت نامه رودخانه هاي مرزي در سال 1393: 623 هزار هكتار
- سطح اوليه اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه به دفتر مقام معظم رهبري در سال 1393:402 هزار هكتار
- سطح اوليه اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه در مرحله سوم در7/9/96 :حدود 227 هزار هكتار
اهـداف اصلـي طـرح:
- مهار و تنظيم آب هاي خروجي از مرزهاي غربي كشور
- حفظ امنيت مناطق غرب و شمال غرب كشور از طريق اشتغال زايي، جلوگيري از مهاجرت و تثبيت جمعيت
- افزايش بهره‌ وري در استفاده از آب و خاك كشور با اجراي روش هاي نوين آبياري
- افزايش سطح زير كشت محصولات باغي و زراعي
- ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت توسعه كشت گلخانه اي
- ايجاد نظام بهره برداري مناسب در راستاي بالا بردن بهره وري و توسعه پايدار كشاورزي در استان با مشاركت تعاوني ها و تشكل هاي ايجاد شده
- افزايش خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي و تامين امنيت غذايي كشور
احجام عمليات اجرايي طرح:
- عقد 665 قراداد با مشاورين، تامين كنندگان و پيمانكاران اجرايي در داخل كشور
- تامين و اجراي بيش از 80 هزار كيلومتر لوله پلي اتيلن (تامين بيش از 98% و اجراي بيش از 94%)
- تامين و اجراي بيش از 100كيلومتر لوله GRP (تامين و اجراي بيش از 96%)
- تامين و نصب بيش از 23/5 ميليون عدد شيرآلات و اتصالات (تامين و نصب بيش از 96%)
- تامين و نصب 1592 دستگاه سنترپيوت (تامين 1100 دستگاه و نصب 180 دستگاه سنترپيوت)
- تامين و نصب تجهيزات مورد نياز بيش از 830 ايستگاه فيلتراسيون(تامين و نصب حدود 65%)
- تامين و نصب بيش از 205 دستگاه پمپ در بيش از 150 ايستگاه پمپاژ (تامين بيش از 70% و نصب حدود 45%)
دستاوردهاي عمده طرح:
- تبديل اراضي ديم به اراضي آبي در سطحي معادل 157 هزار هكتار
- سطح اراضي بهبود (تامين كمبود نياز آبي): 70 هزار هكتار
- ايجاد اشتغال پايدار براي بيش از 200 هزار نفر از افراد بومي
- افزايش توليد سالانه 5 ميليون تن محصولات كشاورزي (با احتساب دوبار كشت در چهار استان اردبيل، كرمانشاه، ايلام و آذربايجان غربي)
- عدم پرداخت هزينه هاي تملك اراضي
- تغيير سيستم 99.5% از سيستم هاي آبياري از روش ثقلي به سيستم هاي نوين آبياري ، با بازنگري در طراحي ها و اتخاذ سياست هاي كلان وزارت  جهاد كشاورزي در افزايش ميزان بهره وري و راندمان سيستم هاي آبياري
- كسب تنديس بلورين هشتمين دوره مسابقات ملي مديريت پروژه ايران براي طرح گرمسيري استان كرمانشاه از انجمن مديريت پروژه ايران
- ثبت و انتقال تجربه هاي اجراي طرح به ساير طرح ها (بكارگيري تجارب طرح خدافرين به فاز دوم خوزستان)
استراتژي هاي مديريتي طرح:
- بازنگري مطالعات طرح و تغيير روش آبياري از ثقلي به تحت فشار
- اجراي فرآيند مهندسي ارزش در راستاي افزايش شاخص هاي ارزش طرح و كاهش هزينه ها
- اتخاذ استراتژي خريد بخش عمده تجهيزات توسط مجري طرح كه منجر به تامين عمده تجهيزات طرح قبل از افزايش ناگهاني همچنين صرفه جويي 20% در هزينه هاي تامين تجهيزات شده است.
- تامين بيش از 90% كالا و تجهيزات مورد نياز از تامين كنندگان و سازندگان داخلي
- بهره‌گيري از روش‌هاي اجراي متعارف (سه عاملي) و طرح و ساخت (EPC) در پروژه ها بنا به ضرورت
- بهره گيري از ظرفيت كميسيون هاي مناقصات سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها در جهت تسريع در برگزاري مناقصات
- طراحي و استقرار يكپارچه فرآيندها، سيستم ها و دستورالعمل هاي مديريت پروژه و مديريت فني و مهندسي در قالب اسناد وحدت رويه در تمامي پروژه ها
- سنجش مستمرعملكرد مشاورين، پيمانكاران، تأمين‌كنندگان و بازرسين و مستندسازي آن‌ها و ارائه بازخوردهاي لازم به كميسيون هاي مناقصات ستاد و استان
مستند سازي جامع طرح مشتمل بر دو بخش:
- بخش تجارب كه شامل مستندسازي تجارب و دروس آموخته كسب‌ شده حاصل از چالش ها و فرصت‌هاي طرح مي باشد.
- بخش اطلاعات و دانش فني طرح كه شامل مجموعه اطلاعات فني و مديريتي توليد شده در حين اجراي طرح مي باشد.
پيشرفت طراحي، ايجاد و استقرار:
- نظام بهره برداري طراحي شده براي مناطق طرح، عمدتا برمبناي تعاوني توليد و بخشي از اراضي درقالب شركت هاي سهامي زراعي و شركت كشت و صنعت كوچك مي باشد.
- تعداد كل تشكل هاي پيش بيني شده: 200 تشكل
- تعداد تشكل هاي ايجاد شده : 161 تشكل
- تعداد تشكل هاي در دست ايجاد:39 تشكل
- 32 تشكل در دست ايجاد مربوط به امر واگذاري اراضي در اراضي ملي و دولتي استان هاي اردبيل و ايلام مي باشد كه تشكيل تشكل ها در اين دو استان به شرط تحقق واگذاري اراضي امكان پذير است.
مشكلات و چالش هاي پيش روي طرح:
- كسري 13،630 ميليارد ريال جهت پرداخت مطالبات و تعديل ناشي از بحران افزايش قيمت كالا و تجهيزات خريداري شده در سال1397، مشكل اصلي طرح مي باشد.
- عدم تكميل خطوط شبكه اصلي و تامين آب توسط وزارت نيرو، بهره برداري كامل از شبكه فرعي در پروژه هاي تكميل شده را غيرممكن ساخته و مشكلات فراواني در تحويل موقت قراردادهاي پيمانكاران اجرايي به وجود آورده است.
- سرقت و تخريب اقلام و تجهيزات شبكه هاي فرعي در پروژه هايي كه به دليل عدم تامين آب به بهره برداران تحويل نشده، بهره برداري آتي را با مشكل مواجه مي نمايد.
- عدم تامين اعتبار در طرح منجر به عدم پرداخت تعهدات پيمانكاران اجرايي گرديده كه اين امر اعتصابات كارگري در كارگاه ها را به دنبال داشته است.
 
تعداد بازدید: 6530
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به موسسه جهاد نصر ( عمومي غير دولتي ) ميباشد.
Powered by DorsaPortal