وروداعضا ورود اعضاء |
۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد
موسسه جهاد نصر موسسه جهاد نصر
طرح آب و خاك
 
 
 
 
 لینک فیلم های منتخب در آپارات:   

1- کلیپ 1 طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام

https://www.aparat.com/v/NORQl

2- جهاد گران عصر ما

https://www.aparat.com/v/IfOkg

3- کلیپ 2 طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام ساخته شده در آبان 95

https://www.aparat.com/v/vgQTi

4- تاریخچه و پیشینه طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام توسط موسسه جهاد نصر

https://www.aparat.com/v/SoR3d

5- افتتاح فاز 1 طرح 550 هزار هکتاری

https://www.aparat.com/v/3eh6P

6- نشست خبری مدیر عامل موسسه جهاد نصر با اصحاب رسانه در هفته دولت سال 98

https://www.aparat.com/v/bQdfN

7- مصاحبه 1 آقای مهندس سلیمانی استاندار محترم استان ایلام 

https://www.aparat.com/v/Xbphn

8- مصاحبه 2 آقای مهندس سلیمانی استاندار محترم استان ایلام

https://www.aparat.com/v/4Zwgk

9- مصاحبه 3 آقای مهندس سلیمانی استاندار محترم استان ایلام

https://www.aparat.com/v/jLviK

10- مصاحبه 4 آقای مهندس سلیمانی استاندار محترم استان ایلام

https://www.aparat.com/v/e1YCE

11- مصاحبه 1 حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/9sYmC

12- مصاحبه 2 حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/3MqxD

13- مصاحبه 3 حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/prfVz

14- مصاحبه 4 حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/K5qZn

15- مصاحبه 5 حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/Wf4GU

16- مصاحبه 6 حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/1cHfs

17- مصاحبه 7حجت الاسلام کریمی تبار نماینده محترم ولی فقیه استان ایلام

https://www.aparat.com/v/q3IOf

18- مصاحبه 1 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/MyJb2

19- مصاحبه 2 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/LrSIH

20- مصاحبه 3 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/DOtRz

21- مصاحبه 4 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/wB5dN

22- مصاحبه 5 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/sirYG

23- مصاحبه 6 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/guLdw

24- مصاحبه 7 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/PAZ1q

25- مصاحبه 8 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/Zgevf

26- مصاحبه 9 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/szqHr

27- مصاحبه 10 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/HLPC9

28- مصاحبه 11 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/a5CFP

29- مصاحبه 12 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

https://www.aparat.com/v/4ImYU

30- نشست خبری مدیرعامل محترم موسسه جهاد نصر، مجری طرح انتقال آب دشت سیستان، مجری طرح شبکه های فرعی رودخانه های غرب و شمال غرب کشور به مناسب دهه مبارک فجر بهمن 98

https://www.aparat.com/v/mtPG

31- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت اول

https://www.aparat.com/v/sLZzB

32- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت دوم

https://www.aparat.com/v/GBFnN

33- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت سوم

https://www.aparat.com/v/fotiF

34- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت چهارم

https://www.aparat.com/v/3KZFs 

35- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت پنجم

https://aparat.com/v/SasyN

36- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت ششم

https://www.aparat.com/v/xrOmQ

37- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت هفتم

https://www.aparat.com/v/RzxTF

38- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت هشتم

https://www.aparat.com/v/KQHea

39- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت نهم

https://www.aparat.com/v/UN0TF

40- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت دهم

https://www.aparat.com/v/pSIto

41- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت یازدهم

https://www.aparat.com/v/zvA7Z

42- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت دوازدهم

https://www.aparat.com/v/qVusW

43- مستند طرح آب و خاک پخش از شبکه خبر قسمت سیزدهم

https://www.aparat.com/v/pLqHJ

44- مصاحبه آقای مهندس صالحی نژاد با خبرگزاری ایرنا در خصوص فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری ( 1400/03/04) 

https://aparat.com/v/XoM71 
45- مستند آب و خاک ( آبادان و خرمشهر) قسمت اول https://www.aparat.com/v/5OSMh/
46- مستند آب و خاک (آبادان و خرمشهر) قسمت دوم https://www.aparat.com/v/v3bwV/ 
47- مستند آب و خاک (آبادان و خرمشهر) قسمت سوم https://www.aparat.com/v/TFzk6/ 
48- مستند آب و خاک (آبادان و خرمشهر) قسمت چهارم https://www.aparat.com/v/8Wdwr/ 
49- مستند آب و خاک (آبادان و خرمشهر) قسمت پنجم https://www.aparat.com/v/nm8zP/ 
50- مستند آب و خاک( آبادان و خرمشهر) قسمت ششم https://www.aparat.com/v/poayx/ 
51- مستند آب و خاک( آبادان و خرمشهر) قسمت هفتم https://www.aparat.com/v/eOSt2/ 
52- مصاحبه مدیرعامل موسسه با خبرگزاری دانشجو به مناسبت هفته دولت 1401/06/05 https://aparat.com/v/rKmLl 
 53- مطالبه کشاورزان خوزستانی در خصوص اجرای مرحله دوم فاز 550 هزار هکتاریhttps://www.aparat.com/v/KpleI 
 54- مستند گزارشی طرح 550 هزار هکتاری شبکه خبر مورخ 1402/3/16https://aparat.com/v/krfNL 
 55- برنامه رویش در خصوص طرح 550 هزار هکتاری احیای دشت های خوزستان و ایلام https://aparat.com/v/2p0gJ 
 56- مصاحبه مدیرعامل موسسه در برنامه مسیر پیشرفت در شبکه استانی خوزستان مورخ 29/01/1402https://aparat.com/v/8L6yE 
 57- 
گزارش شبکه خوزستان از بررسی روند مطالعات فاز 2 طرح 550 هزارهکتاری خوزستان و ایلام
https://aparat.com/v/EXuRZ 
 58- افزایش اشتغال 20 هزار نفری- کشاورز پلاسhttps://aparat.com/v/EQb5V
 59- نشست خبری قائم مقام مجری طرح شبکه های آبیاری زهکشی غرب و شمال غرب کشورhttps://aparat.com/v/M4GwL 
 60- معرفی طرح شبکه های غرب و شمال غرب کشور استان اردبیلhttps://aparat.com/v/JjwpB 
 61- برنامه رویش مصاحبه قائم مقام موسسه جهاد نصر جناب آقای فاتحی مورخ 1402/07/11https://www.aparat.com/v/BycdZ 
 62- صحبت های آقا دکتر آخوند علی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص طرح 550 هزار هکتاریhttps://aparat.com/v/nHqyo
 
تاریخ به روز رسانی: 1402/11/11
تعداد بازدید: 11886
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به موسسه جهاد نصر ( عمومي غير دولتي ) ميباشد.
Powered by DorsaPortal