وروداعضا ورود اعضاء |
۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
موسسه جهاد نصر موسسه جهاد نصر
 مطالعات فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام 1400/08/17
مطالعات فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام
 
اقدامات فاز دوم طرح احیای 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
 
1- مصوبه هیات وزیران 96/1/15
     مصوبه هیئت محترم وزیران درخصوص اجرای فاز دوم مورخ 1396/01/15
 
2- تعیین اراضی و تخصیص آب:
     تعیین اراضی فاز دوم طرح در سطح 255 هزار هکتار و تهیه جدول تخصیص آب، مطالعات و نوع اراضی که به امضای مشترک معاونین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو رسیده است (در قالب فرمت های مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور)
 
3- تعیین اولویت اول:  

   تعیین اراضی اولویت اول در سطح 50 هزار هکتار از اراضی تامین آب شده فاز دوم طرح جهت اجرا در سال 99 و با برآورد اعتبار بروز شده 52,328 میلیارد ریال (معادل 33،711 میلیارد ریال سهم وزارت جهاد کشاورزی و 18,617 میلیارد ریال برای وزارت نیرو) که به امضای مشترک معاونین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو رسیده است .

 
4- تعیین اولویت دوم:

   تعیین اراضی دوم اول در سطح 39 هزار هکتار از اراضی تامین آب شده فاز دوم طرح جهت اجرا در مدت 2 سال و با اعتبار بروز شده 55,048 میلیارد ریال (معادل 26،725 میلیارد ریال سهم وزارت جهاد کشاورزی و 28,323 میلیارد ریال برای وزارت نیرو) که به امضای مشترک معاونین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو رسیده است .

 
5- پیگیری ابلاغ اعتبار سال 99:
   ابلاغ اعتبار فاز دوم به موسسه جهاد نصر طی نامه 150440مورخ 99/04/03 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

6- پیگیری تهیه لیست نواحی  با تخصیص آب و برآورد بروز اعتبارات اردیبهشت 1400
 
7- پیگیری مطالعات در سال 1399 و 1400
 
8- موافقتنامه در سال 1399:
   موافقتنامه فاز‌ 2 طرح به مبلغ 1125 میلیارد ریال ‌در‌سال‌ 1399برای ‌شروع‌ مطالعات ‌مرحله ‌اول ‌در‌سطح‌ 145هزار ‌هکتار ‌در ‌تاریخ‌ 99/12/25مبادله‌گردید که مبلغ 500 میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است.
 
9- پیگیری تمدید مجوز فاینانس:
   تکمیل اطلاعات ‌مورد ‌نیاز ‌سامانه ‌شورای ‌اقتصاد ‌جهت ‌تمدید ‌مجوز ‌فاینانس ‌فاز‌ دوم‌ طرح
 
10- پیگیری انجام مطالعات فاز اول و دوم طرح در سال 1400:
   ابلاغ ‌اعتبار به مبلغ 1450 میلیارد ریال جهت ‌انجام ‌مطالعات‌ تا ‌سطح ‌ 233 هزار ‌هکتار ‌در ‌سال‌ 1400
 
11- ابلاغ اعتبارات بند ط تبصره 2:
   ابلاغ ‌اعتبارات بند‌ ط ‌تبصره‌ 2 قانون ‌بودجه ‌سال‌ 1400 به مبلغ 45000 میلیارد ریال موضوع ‌اعتبارات ‌مناطق ‌محروم ‌در ‌طرح‌ 550 هزار ‌هکتاری‌که ‌با‌ اولویت ‌مناطق ‌محروم ‌شمال ‌و‌ شمال ‌شرق ‌استان ‌خوزستان ‌برنامه‌ریزی ‌خواهد ‌گردید.
 
12- تعیین 22 هزار هکتار اولویت اول:
   تعیین 22 هزار هکتار اولویت اول اجرای فاز دوم طرح که دارای شبکه اصلی بوده و یا شبکه اصلی آن در دست اجرا می باشد.
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید: 9195
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به موسسه جهاد نصر ( عمومي غير دولتي ) ميباشد.
Powered by DorsaPortal